De e-Learning Modules van Learning2Match.com

 

Vaardigheden, attitude en kennis

Met de e-learning modules van Learning2Match.com kan een deelnemer zich niet alleen verbeteren op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van vaardigheden en attitude, hetgeen Learning2Match.com uniek maakt.

De e-learning content heeft een zeer hoog interactief gehalte; veel aandacht wordt besteed aan audio ervaringsfragmenten, vergezeld van aansprekende beelden. De theorie wordt aangereikt op een opbouwende en soms “suggestieve” manier, waardoor de attitude wordt beïnvloed en het klantgericht denken wordt geïnspireerd. De theorie is beperkt tot de essentie en in klantvoorbeelden verwerkt, waardoor productdenken wordt ontmoedigd. De deelnemer kan de geleerde vaardigheden en attitude vervolgens toetsen in de rollenspellen van de face-to-face modules onder begeleiding van een professionele trainer van Philipse.

Leren in downtime, anyplace, anytime

Alle 17 e-learningmodules zijn opgebouwd uit 8 deelmodules van een half uur. In een half uur kan een deelnemer het leerdoel van een deelmodule tot zich nemen. Een deelnemer kan zo snel verbeteringen realiseren en voor de werkgever is het voordelig dat medewerkers in downtime getraind kunnen worden. Learning2Match.com is via het internet te benaderen voor iedere deelnemer die beschikt over een inlogcode. Men kan leren wanneer en waar men wil in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Motivatie

Het opwekken van een sterke motivatie is van zeer groot belang bij e-learning om de voortgang van het leerproces te behouden. Learning2Match.com leidt daarom op vanuit de motivatie van de deelnemer. Voordat er met de e-learning modules kan worden gestart, komen de deelnemers bijeen in een kick-off sessie, die onder begeleiding staat van een professionele trainer van Philipse. In deze kick-off sessie krijgt de deelnemer de gelegenheid om vragen te stellen en krijgt men uitleg over e-learning en de voordelen hiervan, het systeem en het modulaire opleidingsprogramma Learning2Match.com. Alle tegenwerpingen en persoonlijke bezwaren worden professioneel en integer geïdentificeerd, benoemd en behandeld. Zo leidt een kick-off sessie tot een groep deelnemers, die goed geïnformeerd en gemotiveerd aan de e-learning modules beginnen.

In de e-learning modules wordt de leermotivatie gestimuleerd door “fun”-elementen. In de toetsing zijn spel-elementen verwerkt, zodat op een luchtige manier, voor elke doelgroep toegankelijk, de leerstof overgedragen wordt. Elke eerste deelmodule bevat een verkopende/uitnodigende introductie, zodat de leerling nieuwsgierig is naar het vervolg.

Geen lappen tekst, scrollen of onnodig veel klikken met de muis zal de motivatie van uw deelnemer voor het leren via deze interactieve e-learning content tenslotte ten goede komen.

Veilige Leeromgeving

De deelnemer kan zijn eigen voortgang naar de leerdoelen bewaken; per deelmodule van half uur wordt de voortgang getoetst voor de deelnemer zelf. Elke achtste deelmodule bestaat uit een samenvatting van de stof. Voordat een deelnemer de eindtoets van een module kan gaan maken, geeft de portal eerst een advies om bepaalde onderdelen te herhalen indien de deelnemer hierop onvoldoende heeft gepresteerd. Op deze manier wordt gestimuleerd dat elke deelnemer een ruim voldoende resultaat zal hebben over elke module, zodat bijna zeker gesteld is dat alle stof voldoende is opgenomen door de contact center medewerker. Alleen de resultaten van de eindtoets per module worden gerapporteerd aan de manager als relevante voortgangsrapportage, waardoor de deelnemer zich veilig voelt.

 

 

Klik hier voor Ondersteuning bij e-Learning